Privacyverklaring

Augustus 2021

Touché Sportmarketing, gevestigd aan Markt 36 5281 AV Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Markt 36 5281 AV Boxtel

+31651498581

Anton Woldhek is de Functionaris Gegevensbescherming van Touché Sportmarketing. Hij is te bereiken via fan@touchesportmarketing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Touché Sportmarketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fan@touchesportmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Touché Sportmarketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Touché Sportmarketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Touché Sportmarketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam 2 jaar na laatst deelgenomen NN Rivals Run
 • Geboortedatum 2 jaar na laatst deelgenomen NN Rivals Run
 • Adresgegevens 2 jaar na laatst deelgenomen NN Rivals Run
 • Telefoonnummer 2 jaar na laatst deelgenomen NN Rivals Run
 • E-mailadres 2 jaar na laatst deelgenomen NN Rivals Run
 • Locatiegegevens 2 jaar na laatst deelgenomen NN Rivals Run
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 2 jaar na laatste bezoek op website
 • Internetbrowser en apparaat type 2 jaar na laatste bezoek op website

Delen van persoonsgegevens met derden

Touché Sportmarketing deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Touché Sportmarketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Touché Sportmarketing jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Gemeente Arnhem
  • Mogelijk contact over startlocatie en veiligheid op locatie
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
 • Gemeente Nijmegen
  • Mogelijk contact over startlocatie en veiligheid op locatie
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
 • Gemeente Overbetuwe
  • Mogelijk contact over finishlocatie en veiligheid op locatie
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
 • Nationale Nederlanden
  • Mogelijk contact met (interessant) aanbod
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Leeftijd
   • Woonplaats
 • Global Sports Communication
  • Mogelijk contact in relatie tot evenement en trainingsmomenten
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
 • Mizuno
  • Mogelijk contact met (interessant) aanbod
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Leeftijd
   • Woonplaats
 • Maurten
  • Mogelijk contact met (interessant) aanbod
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Leeftijd
   • Woonplaats
 • Hardlopen.nl
  • Mogelijk contact met(interessant) aanbod
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Leeftijd
   • Woonplaats
 • Run2Day
  • Mogelijk contact met(interessant) aanbod
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Leeftijd
   • Woonplaats
 • Runner’s World
  • Mogelijk contact met(interessant) aanbod
  • Gegevens:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Leeftijd
   • Woonplaats

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Touché Sportmarketing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Touché Sportmarketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fan@touchesportmarketing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Touché Sportmarketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Touché Sportmarketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fan@touchesportmarketing.nl.